Project Description

PÍO COSTA

Pío Costa pertence a unha familia de artistas galegos de prestixio. En Barcelona atopa a súa proxección pictórica. Os cadros de rúas e prazas, igrexas e catedrais son comúns neste artista. Prefire tratar co contraste cromático en densidade, introducindo no seu discurso pictórico un esfumado e degradado de cor, que se mesturan e superpoñen, pero que non logran facer desaparecer as alusións a unha figuración que expresa, a miúdo, movemento e dinamismo. A súa obra é apreciada por un gran número de admiradores.

CONTACTO E REDES SOCIAIS

626 17 58 33