Project Description

SARA MARTÍNEZ NARVÁEZ

Compoño música de banda sonora e para medios audiovisuais (filmes, curtas, publicidade, videoxogos, teatro, danza…). Formeime primeiro no Conservatorio Profesional de Noia Felipe Paz Carbajal estudando piano e violín, e máis adiante especialiceime en composición para imaxe en Berklee College (Boston) e na Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona). Dado que a natureza deste tipo de composición musical conleva adaptarse ao soporte visual, teño experiencia compoñendo e auto-producindo música para diversos formatos, estilos e envergaduras do proxecto, botando man tanto de recursos electrónicos como orquestrais e máis tradicionais.

CONTACTO E REDES SOCIAIS

604 002 565
604 002 565
saramnarvaez@gmail.com